Obsługa geologiczna

Świadczymy bieżącą obsługę geologiczną lub geologiczno-mierniczą eksploatacji w zakresie określonym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. Zapraszamy do współpracy instytucje publiczne oraz klientów biznesowych z sektora górniczego. Nasi klienci mogą liczyć na kompleksową i terminową realizację zleceń. Jesteśmy gotowi na prowadzenie w imieniu przedsiębiorcy postępowania koncesyjnego, a także mamy doświadczenie w czynnym udziale w procesach zatwierdzania wykonanych dokumentów. Ponadto gwarantujemy doradztwo w sprawie uruchomienia i prowadzenia eksploatacji złóż kopalin. Zapraszamy do współpracy.

kanion plac budowy

Dokumenty geologiczne i górnicze

Na zlecenie klientów opracowujemy dokumenty wymagane przepisami Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Oferujemy przygotowywanie:

  • projektów robót geologicznych,
  • dokumentacji geologicznych,
  • projektów zagospodarowania złóż,
  • wniosków o uzyskanie koncesji,
  • raportów oddziaływania eksploatacji na środowisko,
  • dokumentacji zaliczenia do stopni zagrożeń naturalnych,
  • projektów rekultywacji,
  • planów ruchu zakładu górniczego,
  • operatów ewidencyjnych i bilansów zasobów,
  • wycen informacji geologicznej.

Zapewniamy również pełną realizację projektów robót geologicznych wraz z nadzorem. O szczegółach chętnie opowiadamy podczas konsultacji.