2021

bloki betonowe

  • Projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznania złoża amfibolitu „Ogorzelec I”
  • Projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznania złoża granitu „Morawa-Wschód”
  • Projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznania złoża melafiru „Grzędy - Pole B”
  • Dokumentacja geologiczna złoża porfiru „Olszyny I”
  • Projekt zagospodarowania złoża migmatytu i amfibolitu „Piława Górna”
  • Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „Sędzisław IV”
  • Projekt zagospodarowania złoża serpentynitu „Nasławice”
  • Dodatek nr 4 do projektu zagospodarowania złoża gnejsu „Doboszowice 1”