2022

widok na góry

 • Projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznania złoża kruszywa naturalnego „Gola Grodkowska”
 • Projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznania złoża kruszywa naturalnego „Jerzmanice Zdrój”
 • Projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznania złoża kruszywa naturalnego „Kościelniki Dolne”
 • Projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznania złoża melafiru „Grzędy pole B”
 • Projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznania złoża granitu „Strzegom kamieniołom 25/26”
 • Projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznania złoża piasków kwarcowych „Unewel Zachód Nowy”
 • Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Jerzmanice Zdrój”
 • Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Kościelniki Dolne”
 • Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Brzeźnik”
 • Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża szarogłazu „Młynów”
 • Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża granitu „Morawa-Wschód”
 • Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża amfibolitu „Ogorzelec I”
 • Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża bazaltu „Wilcza Góra”
 • Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża piaskowca „Rakowiczki”
 • Projekt zagospodarowania złoża marmuru „Romanowo Waliszów”
 • Projekt zagospodarowania złoża melafiru „Grzędy pole A”
 • Projekt zagospodarowania złoża granitu „Strzeblów II”
 • Projekt zagospodarowania złoża bazaltu „Winna Góra”
 • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „Wilczyce”
 • Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „Wilczyce”