2019

jasne bloki kamienne materiały budowlane

 • Projekt robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznania złoża kruszywa naturalnego „Wilczyce”
 • Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Wilczyce”
 • Dokumentacja geologiczna złoża melafiru „Tłumaczów Gajów”
 • Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża gabra „Kunów”
 • Dodatek nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża granitu „Strzeblów II”
 • Projekt zagospodarowania złoża amfibolitu „Koziniec”
 • Projekt zagospodarowania złoża granodiorytu „Łażany II”
 • Projekt zagospodarowania złoża granitu „Żółkiewka IV”
 • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża granitu „Graniczna II”
 • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża granitu „Pokutnik”
 • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża granitu „Pokutnik 1”
 • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża piaskowo-żwirowego „Stoszyce II-1”
 • Dodatek nr 6 do projektu zagospodarowania złoża wapieni „Połom”