2018

bloki betonu

  • Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złóż cyny oraz poszukiwania i rozpoznania złóż kobaltu „Przecznica”
  • Dokumentacja geologiczna złoża gabra „Kunów”
  • Dokumentacja geologiczna złoża piasków skaleniowo-kwarcowych „Domanów III”
  • Dokumentacja geologiczna złoża piaskowo-żwirowego „Stoszyce II-1”
  • Dokumentacja geologiczna złoża piaskowo-żwirowego „Nowa Wieś Złotoryjska I”
  • Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Nowa Wieś Złotoryjska”
  • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża migmatytu „Kluczowa”
  • Dodatek nr 3 do projektu zagospodarowania złoża gnejsu „Doboszowice 1”
  • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża melafiru „Grzędy”